Maicon infrakraft är ett företag som utför alla slags markarbeten så som:

 • Grunddränering
 • Kabelschakt och kabeldragning
 • Snöröjning
 • Rivningsarbeten
 • Marksten, murar m m
 • Tomtplanering
 • Lekplatser
 • Trädgårds och anläggningsarbeten
 • Schakt och anläggande av vatten och avlopp
 • Asfaltsbeläggningar
 • m.m